בתי זיקוק מובילים סביבתית באירופה, האמנם?

27.05.2019

אכן! בתי הזיקוק בחיפה באמת פחות מזהמים מאשר באירופה, בהשוואה, לדוגמא, לרוטרדם שבהולנד ואנטוורפן שבבלגיה ועוד.

דוח המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה) של המשרד להגנת הסביבה, שפורסם באוקטובר 2019, כלל את הקביעה הבאה: "השוואת פליטות מבתי הזיקוק בישראל עם בתי הזיקוק באירופה, בנרמול לפי כמות זיקוק נפט גולמי, מעידה על תמונת המצב הבאה: פליטות תחמוצות חנקן בישראל דומות לממוצע באירופה; פליטות תחמוצות גופרית נמוכות ביחס לפליטות באירופה; פליטות MNVOC ובנזן בישראל הן הנמוכות ביותר מבין המדינות שנבדקו". 

בשנת 2016 האיחוד האירופי פרסם מסמך שנועד להגדיר מהי הטכנולוגיה המיטבית (BAT) הנדרשת מבתי זיקוק ברחבי אירופה. במסגרתו, ביצע סקר תקופתי אודות הפליטות מבתי הזיקוק ברחבי אירופה. ראו כאן טבלה המשווה את הפליטות מבזן לנתונים העולים מהמסמך של האיחוד האירופי. מהנתונים עולה כי בזן ממוקמת ב5% הטובים ביותר בין בתי הזיקוק בהשוואה אירופית.

גרף ריכוז של חומרים אורגנים נדיפים NMVOC  לשנים 2009 עד 2018

גרף תחמוצת חנקן NOX לשנים 2009 עד 2018

גרף ריכוז של גופרית דו חמצנית - SO2  לשנים 2009 עד 2018

גרף PM - חלקיקים לשנים 2009 עד 2018

בנוסף, לבקשת בזן, ביצעה חברת Royal HaskoningDHV סקר השוואתי ל-25 בתי זיקוק באירופה בעלי כושר זיקוק ומורכבות דומים לבזן. הסקר ערך שימוש בנתוני פליטות המפורסמות במפל"ס (PRTR מרשם פליטות לסביבה) האירופאי ובנתוני היקפי ייצור מתוך Oil and Gas Journal.

  • ממצאי הסקר מראים כי הפליטות של בזן נמוכות משמעותית ביחס למפעלים באירופה.
  • ביחס לכלל המזהמים בסקר בזן נמצאת במקומות הראשונים והבולטים לטובה.