תחנת הכוח שתפחית את השימוש בפחם

14.01.2020

בחודש ינואר 2018 קיבלה בזן רשיון משר האנרגיה להקים תחנת כוח חדשה, שתחסוך למשק שימוש בכ-500 אלף טון פחם מידי שנה. מדובר תחנת כוח חדשה, שנועדה לספק את החשמל שבזן צריכה בשביל המפעלים שלה.

מדובר בתחנה שמופעלת בשיטה שנקראת "קוגנרציה" ומייצרת קיטור וחשמל בו זמנית וביעילות מרבית. התחנה, המונעת בגז טבעי, תפחית את רמת הפליטות לסביבה ברמה הארצית ותגביר את היעילות האנרגטית באופן משמעותי. בנוסף, התחנה החדשה לא תגדיל את הפליטות לאזור מפרץ חיפה. התחנה החדשה, אשר תוקם באמצעות הטכנולוגיות החדישות ביותר הקיימות כיום, תחליף תחנת כוח קיימת במתחם, אשר פועלת מאז 1984. התחנה המתוכננת עולה בקנה אחד עם התכנית הלאומית של משרד האנרגיה להתייעלות אנרגטית. משרד האנרגיה מעודד התקנת מערכות קוגנרציה במפעלים דוגמת בזן, הצורכים חשמל וקיטור, בין היתר מכיוון שהמערכות מסוג זה מיטיבות עם איכות הסביבה ומגבירות את היעילות האנרגטית. התחנה אשר תופעל בגז טבעי תשיג כמה מטרות במקביל: ראשית, היא תחליף ציוד מיושן והקמתה לא תגדיל את הפליטות למפרץ חיפה ממתחם בזן ואף תביא להפחתת סך הפליטות ברמה הארצית. שנית, בהמשך ישיר למדיניותו המוצהרת של משרד האנרגיה, התחנה תחליף ייצור חשמל בפחם בייצור חשמל בגז טבעי ותחסוך למשק שימוש בכ-500 אלף טון פחם מזהם מידי שנה. מה המשמעות של תחנת כוח הפועלת ביעילות גבוהה? למה הכוונה שתחנה כזו חוסכת באנרגיה ומשפרת "נצילות אנרגטית"? תחנה יעילה מייצרת את אותה כמות אנרגיה (חשמל וקיטור) תוך שימוש בפחות דלק יחסית לתחנה שאינה יעילה. כיצד היעילות האנרגטית תשפיע על הפליטות לאוויר? שריפת דלק גורמת לפליטת מזהמים (תחמוצות חנקן, תחמוצות גפרית, חלקיקים ופחמן חד חמצני) ולפליטת פחמן דו חמצני המהווה גז חממה ותורם להתחממות הגלובאלית. תחנת כוח הפועלת ביעילות אנרגטית גבוהה שורפת פחות דלק לייצור אותה כמות חשמל וקיטור יחסית לתחנה שאיננה יעילה ולכן מפחיתה את פליטת המזהמים ברמה הארצית. מבחינת מתחם בזן, בתחנה החדשה יותקנו אמצעים חדישים להפחתת פליטות של כל סוגי המזהמים ובזכות השבתת המתקנים הישנים לייצור חשמל וקיטור, לא תגדל פליטת מזהמים במתחם בזן בעקבות הפעלת תחנת הכוח החדשה גם בגודלה הסופי. כיצד יחסוך המהלך שימוש בפחם? האם כיום בזן משתמשת בפחם? על פי חוק החשמל, במקרה של עודף ייצור, מנהל הרשת (חברת החשמל) חייב להפחית ייצור קודם כל בתחנות שיעילותן היא הנמוכה ביותר. לכן, כאשר תתווסף הכמות שתיווצר בתחנת בזן, מנהל המערכת יקטין את ייצור החשמל בתחנות הפחמיות וכך יחסוך המהלך שריפת פחם.